Gartneren tilbyr/Priser:

Kan Hage hjelper deg med


  • Generell skjøtsel av hage og grøntområde, fast skjøtsel kan avtales
  • Beskjæring av hekk, prydbusker/trær, frukttrær, bærbusker
  • Planting av busker, prydtrær, frukttrær og stauder
  • Utforming av blomsterbed, plantevalg og skjøtselsplan
  • Innkjøp av planter
  • Rydding av uønsket vegetasjon
  • Tilkjøring av jord, planter, gjødsel mm.
  • Planlegging og opparbeiding av kjøkkenhage/grønnsakshage


Vi har kontakter som kan være behjelpelige med bortkjøring av hageavfall og hjelper gjerne til med koordinering av dette.


Befaring er gratis hvis vi lager en arbeidsavtale. Ellers etter timepris. 

Timepris: kr. 750,- inkl. mva

Hageveiledning: kr. 2100,- inkl. mva for 1. time. Tar det mer tid faktureres kr. 750,- inkl. mva per ekstra time. Evt kjørekostanader/parkeringsutgifter vil legges til.